พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเสกและถวายอาคารเรียนใหม่


พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาสเสกและถวายอาคารเรียนใหม่ 
โอกาสฉลองครบ 50 ปีพันธกิจด้านการศึกษาในสังฆมณฑลอุบลราชธานี
และฉลองครบ 300 ปีการมรณกรรมของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตจำนวนผู้อ่าน 295 ครั้ง

Keep