ตาวิเศษสัญจรร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558  เวลา  13.00 น. นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ทุกคน ชมการแสดงละครเวที  เรื่อง  เมืองสะอาดสดใสด้วยรีไซเคิล จาก ตาวิเศษ  ณ ห้องประชุม De Montfort 
จำนวนผู้อ่าน 320 ครั้ง

Keep