กำหนดการแต่งกายครู ปีการศึกษา 2558


เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จึงกำหนดให้บุคลากรแต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนด ดังนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 367 ครั้ง

Keep