ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ


ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 324 ครั้ง

Keep