ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน


ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 ณ ห้อง ม.4/3 อาคารเซราฟิน โดยมีภราดาศราวุธ  ยุชมภูเป็นประธานในที่ประชุม      


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 312 ครั้ง

Keep