รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ3)


รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ3)

 

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 - วันที่ 12 เมษายน 2558   เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องธุรการการเงินลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 833 ครั้ง

Keep