รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2)


รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ2)

กำหนดการลงทะเบียนมอบตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์  - 1 มีนาคม  2558  เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องธุรการการเงินลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 1217 ครั้ง

Keep