แจ้งกำหนดการเปิดระบบการกรอกคะแนนเก็บและคะแนนสอบ ในภาคเรียนที่ 2/2557


จากปฏิทินฝ่ายวิชาการ  งานวัดผลได้กำหนดวันเวลา เปิด-ปิด ระบบการกรอกคะแนน ครั้งที่ 1  เพื่อให้ครูผู้สอนได้กรอกคะแนนเก็บ และคะแนนสอบของนักเรียน ตามวันเวลาที่กำหนดดังนี้

เปิดระบบ     วันที่ 22 ธันวาคม 2557
ปิดระบบ      วันที่ 26 มกราคม 2558

ดังนั้นในช่วงที่ทำการเปิดระบบให้นั้น จึงขอให้คุณครูได้กรอกคะแนนเก็บและคะแนนสอบหลังกลางปี (ระดับประถม) / คะแนนเก็บและคะแนนสอบกลางภาค (ระดับมัธยม)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 355 ครั้ง

Keep