รายงานการตรวจเช็คบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรมลงในระบบ SWIS (ครั้งที่ 1) ปี 2557


รายงานการตรวจเช็คบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรมลงในระบบ SWIS (ครั้งที่ 1) ปี 2557

และจะทำการตรวจเช็คบันทึกข้อมูลแผนงานโครงการ กิจกรรมลงในระบบ SWIS (ครั้งที่ 2) ปี 2557 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557

 

เอกสารประกอบการประชุมครูประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 

สำนักผู้อำนวยการ (เอกสาร หมายเลข 4)ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 282 ครั้ง

Keep