ประชุมครูและนักเรียนค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16ครั้งที่ 2


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดประชุมนัดหมายคุณครูและนักเรียนที่จะไปร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ครั้งที่ 16 เป็นครั้งที่ 2 ในวันพุทธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 12.00 น. เนื่องจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 6 คน ที่จะไปเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญุ่ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2557 เพื่อ นัดหมายการเดินทาง ชี้แจงรายละเอียดของค่ายฯ การเตรียมพร้อมในหลายด้าน เช่นการวางตัวให้เหมาะสม ต่อครูเพื่อน พ่อแม่บุญธรรม และทุกคนที่อยู่ในค่ายเพื่อนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 144 ครั้ง

Keep