สารสนเทศศูนย์ฝึกทักษะอาชีพภาคเรียนที่ 1/2557


สารสนเทศศูนย์ฝึกทักษะอาชีพภาคเรียนที่ 1/2557 

 

เอกสารประกอบการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 หน่วยงานศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ สังกัดสำนักผู้อำนวยการ (เอกสารหมายเลข 8)


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพครั้งที่ 1

ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (ACU VOCATIONAL TRAINING CENTRE)เปิดให้บริการแก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 วันแรก

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2/2557

เรียนศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

เรียนศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

เรียนศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ครั้งที่ 5

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ (วาระพิเศษ)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ

คณะกรรมการศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ประชุมวางแผนงาน ณ ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ Shop 3


จำนวนผู้อ่าน 355 ครั้ง

Keep