แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบหลังกลางปี (ระดับประถม) / ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/5557 (ระดับมัธยม)


แจ้งกำหนดการส่งข้อสอบหลังกลางปี (ระดับประถม) / ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/5557 (ระดับมัธยม) 

- วันที่ 15-19 ธ.ค. 2557    ครูส่งข้อสอบ และตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- วันที่ 22 ธ.ค. 2557        
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งข้อสอบของครูในกลุ่มสาระที่งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 277 ครั้ง

Keep