เลื่อนวันเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4-ม.5


เลื่อนวันเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ม.4-ม.5   ในวันที่  19 - 20 - 21  พฤศจิกายน   พ.ศ.2557    เป็นวันที่  1 - 2 - 3  ธันวาคม   2557     ณ   กองบิน 21


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 267 ครั้ง

Keep