ประชุมครูและนักเรียนค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16


ด้วยงานอภิบาล สำนักผู้อำนวยการ  ได้จัดให้มีการประชุมครูและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายเพื่อนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16 ในวันศุกร์ที่  14 พฤศจิกายน 2557  ที่ บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 07.45-08.20 น. เพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16 ได้แก่

1.       บรรยากาศ  หนาว  สภาพแวดล้อม เป็นภูเขา ป่าไม้ ทางขึ้นดอยลำบาก เป็นชนเผ่า อาข่า 5 หมู่บ้าน ชนเผ่าปาเกอะยอ 1 หมู่บ้าน เป็นหมู่คาทอลิก ไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้แผงโซราเซล ไม่มีสัญณาณโทรศัพท์

2.       การเตรียมของที่ระลึกให้กับคุณพ่อคุณแม่บุญธรรม คนละ 1 อย่าง

3.       การปฏิบัติ คำพูด ความปลอดภัย ข้อห้ามต่างๆ การแต่งกายต้องสุภาพ

4.       การนำสิ่งของไปบริจาค เช่น เสื้อผ้า ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

5.       นำกระเป๋าเป้สะพายหลัง แต่ไม่อนุญาตให้นำกระเป๋าลากไปค่ายฯ เนื่อง การเดินทางลำบาก  ให้เตรียมถุงนอน ผ้าห่ม

6.       สำหรับผู้หญิงให้เตรียมของใช้ที่จำเป็น  ส่วนคนที่มีโรคประจำตัวให้เตรียมยาไปด้วย

7.       การเก็บโทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือสื่อสาร

8.       หมู่บ้านที่จะไปจัดค่าย มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านสันติสุข บ้านห้วยน้ำตื้น บ้านขวัญคีรี บ้านป่ากล้วย บ้านแม่งาวใต้  และบ้านแม่คำหล้า

9.       ค่าใช้จ่ายคนละ 2,100 (ค่าอาหาร   ค่าเสื้อค่ายฯ   ค่ารถ  ) การเดินทาง นัดหมาย

10.   แจกหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง โครงการค่ายฯ และกำหนดการค่ายเพื่อนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 16

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ลงรายระเอียด ของค่ายฯเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 16 มากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอภิบาล
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง

Keep