กิจกรรมวงโยธวาทิตระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557


กิจกรรมของนักเรียนวงโยธวาทิต ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557  ดังนี้

1. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557   พิธีราชสดุดี   ณ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

2.วันที่ 27-28  พฤศจิกายน  2557  พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีของโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีแผนกอนุบาล  ณ แผนกอนุบาลอัสสัมชัญอุบลราชธานี

4. วันที่ 4 ธันวาคม 2557  พิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  ณ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

5. วันที่ 5 ธันวาคม 2557  เดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช  จากบริเวณหน้ากองบิน 21 ถึงทุ่งศรีเมือง

6. วันที่ 10 ธันวาคม 2557  พิธีเปิดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบล  ณ บริเวณอาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบล

7. วันที่  25 ธันวาคม  2557 กิจกรรมวันคริสตมาส  ประจำปี 2557  ณ บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานดนตรีและการแสดง
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 279 ครั้ง

Keep