เตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นม.6 ติว GAT-PAT


งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT-PAT ให้กับนักเรียนชั้นม.6 เพื่อนำคะแนนในการสอบไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นวันที่ 11และ19 พฤศจิกายน 2557เวลา 08.30 - 16.00 น. ที่ห้องประชุมเซนต์แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 248 ครั้ง

Keep