กิจกรรมสัมผัสอาชีพและแนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นม.ปลาย


งานแนะแนว  ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมสัมผัสอาชีพและแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 ขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โดยเชิญศิษย์เก่าที่จบไปมีงานทำแล้วและที่กำลังศึกษาอยู่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์และแนะแนวน้องๆในเรื่องการศึกษาต่อ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 268 ครั้ง

Keep