เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน หัวหน้าศูนย์ EBP, IEP และหัวหน้าการเรียนการสอน ประชุมวาระเร่งด่วน


เรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ทุกท่าน  หัวหน้าศูนย์ EBP, IEP และหัวหน้าการเรียนการสอน ประชุมวาระเร่งด่วน เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการติว สำหรับการสอบระดับชาติ O-Net และการสอบระดับมูลนิธิฯ FSG/FSGST  โดยประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เวลา 16.10 น.  ณ ห้องเรียน ม.4/3 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 239 ครั้ง

Keep