แจ้งเพื่อทราบรายละเอียดการนำส่งผลการซ่อม 0 (ขั้นที่ 1) ให้กับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2557


เรียนคุณครูผู้สอนทุกท่าน

เนื่องด้วยฝ่ายวิชาการได้แจ้งกำหนดการ สอบซ่อมไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ถึงกำหนดการส่งผลการ ซ่อม 0 (ขั้นที่ 1) ประจำภาคเรียนที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นี้แล้ว  จึงขอให้คุณครูได้ดำเนินการ ดังนี้

1. คุณครูตรวจสอบลายเซ็นในแบบแจ้งการสอบซ่อมนักเรียนติด 0 รายวิชา  ในช่องลายเซ็นนักเรียนเข้าสอบซ่อม และลายเซ็นนักเรียนรับทราบผลการสอบ  
2. นำส่งที่ฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 
3. ฝ่ายวิชาการประกาศผลการซ่อมให้ครูและนักเรียนทราบ 2 ช่องทางได้แก่  1.ข่าวในระบบ SWIS  และ 2. เอกสารรายชื่อนักเรียนซ่อมขั้นที่ 2  ติดที่ห้องเรียนทุกห้อง

 
                                   


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 196 ครั้ง

Keep