ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคริสต์มาส


ในวันศุกร์ที่  7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.10 น. ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานคริสต์มาส ประชุมพร้อมกันที่ห้องเรียน ชั้น ม.1/4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 203 ครั้ง

Keep