หัวหน้าฝ่ายสำนักผู่อำนวยการ ประชุมวางแผนการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ SWIS ภาคเรียนที่ 2/2557


หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมมอบหมายงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ SWIS เพื่อให้มีฐานข้อมูล ที่ใช้ในการบริหารจัดการครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมมอบหมายงานการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในระบบ SWIS


จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep