ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ของอาคารเรียนใหม่


เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557  ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในห้องปฏิบัติการ และห้องสำนักงาน ของอาคารเรียนใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมในลำดับถัดไป  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 15.00 น.


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนระบบคอมพิวเตอร์


จำนวนผู้อ่าน 311 ครั้ง

Keep