ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งยกเลิกการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ADSL หอพักหญิง อาคาร เซนต์แมรี่


เนื่องด้วย ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการลากสายส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต จากห้องกิจการนักเรียน อาคาร เซราฟิน ไปยังหอพักหญิง ห้อง Study อาคาร เซนต์แมรี่ เพื่อทำการติดตั้งระบบการทำงานใหม่และให้ครอบคลุมการใช้งานระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้คือ หอพักหญิง ห้องประชุมเซนต์แมรี่ ห้องพยาบาล และวงโยธวาทิต   และเพื่อรองรับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550   ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้แจ้งยกเลิกการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ADSL รายเดือน รหัสลูกค้า Account No.810233141  หมายเลขบริการ Service No. A1801382914 เลขที่ Invoice No. 45706120200645 ของหอพักหญิง อาคาร เซนต์แมรี่


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 146 ครั้ง

Keep