งานลูกเสือขอเชิญประชุมคณะครูระดับชั้น ป.4-ป.6


ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวล16.10 น. ขอเชิญคณะครู ป.4-ป.6 ประชุมพร้อมกันที่ห้องเรียน ชั้น ม.1/4 อาคารเซราฟิน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep