[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สุขภาพเรื่องเพศ พูดได้

เรื่องอย่างว่าใครเขาพูดกัน ยังเด็กอยู่ ตั้งใจเรียนไปเถอะ อย่าเพิ่งมีแฟน อย่าเพิ่งอยากรู้เรื่องพวกนั้นเลย”

“ไม่ต้องอยากรู้หรอก เรื่องเพศ อะไรพวกนี้น่ะ มันไม่ดี มันยังไม่ถึงเวลา”

เชื่อว่าหลายคนคงต้องเคยได้ยินประโยคจากผู้ใหญ่หลายท่านที่ห้ามและบอกไม่ให้พูดเรื่องเพศ แต่บางครั้งการที่ยิ่งห้าม ก็เหมือนยิ่งยุ เพราะกลับทำให้เด็กและเยาวชนอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง เพียงเพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามนั้นเป็นอย่างไรกัน จะดีกว่าไหม ถ้าอยากจะชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคมไทยเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่ เปิดใจพูดเรื่องเพศกับบุตรหลานมากขึ้น

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิด น่าอาย ลามก หรือเป็นเรื่องต้องห้ามอีกต่อไป ในทางกลับกันเรื่องเพศกลับเป็นเรื่องที่ต้องเร่งสร้างความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชนว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้เท่าทัน เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาทั้งเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างสุขภาวะทางเพศที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน และเป็นหนึ่งในแผนหลักการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเลือกให้กลุ่มสองข้างทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็น 1 ใน 20 จังหวัดพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชนอย่างรอบด้าน

นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวถึงการทำงานด้านสุขภาวะทางเพศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า สสส. มุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศ รณรงค์ให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่พูดได้ สื่อสารได้ เพื่อลดการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัย ทั้งการคุมกำเนิด การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็น 1 ใน 20 จังหวัดต้นแบบที่ สสส. ให้ความสำคัญเร่งแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

“แท้ที่จริงแล้วเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องน่าอาย เป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ สื่อสารได้ สสส. มุ่งสร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศ ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคมไทย ทำความเข้าใจลูกหลาน เราสื่อสารให้ชวนคิด กระตุกต่อมให้เห็นว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องหยาบคาย ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจอีกต่อไป แต่เรื่องเพศช่วยให้คนเข้าใจตัวเองมากขึ้น สสส. เราทำงานกับคนทุกช่วงวัย และทำร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งสนับสนุนให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชน”


https://www.thaihealth.or.th/Content/55885-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%20%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html


โดย:
งาน: งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง