[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข้อพึงระวังในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ความชราหรือการเจ็บป่วยไม่ใช่ข้อห้ามในการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม หากผู้สูงอายุเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ เพื่อประเมินว่าการออกกำลังกายแบบไหนจึงจะดีและเหมาะสมที่สุด ส่วนผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งเเรงตามวัยก็มีสิ่งที่ควรพึงระวังเช่นกัน ดังนี้

1.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงมาก เช่น การเต้นแอโรบิคที่ต้องออกแรงกระโดดหรือบิดเอวเร็วๆ 

2.หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่า ข้อเท้า หรือข้อสะโพก ควรหลีกเลี่ยงการวิ่งหรือเต้นแอโรบิค

3.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงร้อนจัด เพราะร่างกายจะสูญเสียน้ำมาก ทำให้อ่อนเพลียและเป็นลมได้

4.หากเพิ่งเริ่มออกกำลังกาย อาจเริ่มที่ 20 นาที/ครั้ง แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลาตามความเหมาะสม ไม่หักโหม

5.พบแพทย์เพื่อตรวจเช็กสุขภาพอย่างละเอียดอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือด

6.ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อ่อนเพลียผิดปกติ หรือเกิดอาการอื่น ๆ ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ให้หยุดออกกำลังกายและไปพบแพทย์ทันที


ย https://www.thaihealth.or.th/Content/55650-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8.html


โดย:
งาน: งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง