[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สุขภาพการนั่ง มีผลเสียกว่าที่คิด

การนั่ง โดยไม่ได้ขยับร่างกายเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากมาย มีอะไรบ้าง มาดูกัน

1.หากสะสมมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน - จะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 147% 

2.หากสะสมมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไป - จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีภาวะซึมเศร้า 47%

3.หากนั่งติดต่อกันเกินกว่า 2 ชั่วโมง - จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก 10% มะเร็งลำไส้ 8%       และมะเร็งปอด 6%

4.หากนั่งติดต่อกันนานกว่า 90 นาทีเป็นประจำ - จะเพิ่มเความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึง 2 เท่าตัว 

5.เพิ่มโอกาสที่จะนำไปสู่การเป็นโรคเบาหวาน 112 % ในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นวิถี 

แต่ข่าวดีก็คือ การลุกขึ้นขยับร่างกาย เดินไปมาเพียง 2 นาที ทุก ๆ ชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากถึง 33%


https://www.thaihealth.or.th/Content/55678-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94.html


โดย:
งาน: งานบริหารฝ่ายธุรการการเงิน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง