08/04/2010 10:04:39

Q: เวลาที่ส่งงานในระบบSWISแล้วมักจะขึ้นว่าการส่งล้มเหลวหรือส่งไม่ได้ที่หน้าจอ แต่พอส่งใหม่ข้อมูลที่ส่งไปจะซ้ำกันหลายครั้ง จะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าคะเพราะไม่อยากเปิดเช็คไปมาหลายรอบค่ะ