กำหนดการ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน

สถานที่ Assumption College Ubonratchathani

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน
- 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 (วันที่ 18 พ.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 (วันที่ 1 มิ.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 (วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2560 (วันที่ 6 ก.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2560 (วันที่ 13 ก.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 20 ก.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2560 (วันที่ 3 ส.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2560 (วันที่ 10 ส.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการครั้งที่ 9/2560 (วันที่ 24 ส.ค. 2560)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 (วันที่ 14 ก.ย. 2560)
- การอบรม สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 16 ก.ย. 2560)
- การอบรม สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2560 (วันที่ 21 ก.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2560 (วันที่ 19 ต.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2560 (วันที่ 2 พ.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2560 (วันที่ 16 พ.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2560 (วันที่ 23 พ.ย. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2560 (วันที่ 14 ธ.ค. 2560)
- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2560 (วันที่ 25 ม.ค. 2561)
- สิ้นสุด 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน (วันที่ 16 พ.ค. 2561)

แผนงาน : 300_งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep